Výzkumem k lepšímu vzdělávání

Institut usiluje o pozitivní posuny v českém vzdělávacím systému.

Více o Institutu

Co je nového

Více aktualit

Zaostřete na naše výzkumná témata

Kurikulum a jeho proměny

Zodpovídáme obecnější otázky týkající se cílů a obsahu vzdělávání, specifické otázky týkající se procesů tvorby, implementace, realizace a evaluace kurikulárních dokumentů. Pozornost věnujeme i zkoumání vztahů mezi teorií kurikula, kurikulární politikou a vzdělávací praxí, se zřetelem k vybraným oborově specifickým i oborově obecným problémům.

Více o kurikulu

Vyučování a učení

Přinášíme poznatky týkající se procesů probíhajících ve školních třídách. Rozpracováváme metodologii výzkumu výuky založenou na videozáznamu a realizujeme výzkumy zaměřené na vybrané aspekty výuky v jednotlivých předmětech školního vzdělávání. Zkoumáním nadoborových přesahů a mezipředmětových vztahů směřujeme k rozpracování transdisciplinární didaktiky.

Více o vyučování a učení

Profesní rozvoj a učitelská příprava

Zkoumáme procesy profesního rozvoje od začínajícího učitele po učitele experta, i možnosti podpory těchto procesů a vliv kontextuálních proměnných. Rozvoj profesní kompetence učitele sledujeme zejména v oblastech profesního myšlení a profesních znalostí učitele – s důrazem na rozvoj didaktických znalostí obsahu a profesního vidění.

Profesní rozvoj a učitelská příprava

Lidé na Institutu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info