Přednášky a semináře

Cyklus přednášek: Vysoké školství pohybu: výzvy a odezvy

Chtěné i nechtěné, plánované i neplánované, komunikované i nekomunikované, naplněné i nenaplněné změny uvádějí vysoké školství do pohybu... Prezentují se jako výzvy a mají své odezvy… Cílem seriálu přednášek je nabídnout prostor pro prezentaci, analýzu a hodnocení aktuálních problémů vysokého školství a vysokoškolské pedagogiky…

Metodologické workshopy

V rámci aktivit doktorandské školy na PdF MU jsou zpravidla v týdenním intervalu pořádány workshopy zaměřené na vybrané metodologické postupy, techniky či nástroje výzkumu vzdělávání.

Interdisciplinární seminář k profesím

Institut od podzimu 2017 pořádá Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě; od roku 2018 se jako spolupořadatel připojila Česká pedagogická společnost péčí své brněnské pobočky. Všechna setkání probíhají na Institutu (Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. podlaží, místnost 79). Účast na semináři je založena na dobrovolnosti a není časově náročná - setkání probíhají jednou do měsíce, a to vždy nad vybraným tématem uvozeným vstupní přednáškou.

Cyklus přednášek: Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum

Institut si klade za cíl podporovat výzkumnou činnost na PdF MU. Jednou z forem této podpory je organizování cyklu přednášek, v rámci kterého již od roku 2008 vystupují významní čeští i zahraniční odborníci, kteří představují témata z různých oblastí pedagogického výzkumu. V posledních letech je cyklus přednášek organizován ve spolupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické společnosti.

Seznam proběhlých přednášek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info