Workshop Politische Zäsur und Wandel des Schulsystems. Drei Dekaden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs: Bilanzen und Perspektiven

10.–11. 6. 2021 in digitaler Form

Česky

27. 2. 2021

Bei Fragen und Problemen während der Tagung kontaktieren Sie uns am besten über die Chat-Funktion in Zoom. Sollte das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer +420 549 494278

Schule ist in der Moderne mehrheitlich staatlich organisiert und zu ihren Funktionen zählt die Integration Heranwachsender in die bestehende Gesellschaft und die Legitimation des bestehenden sozialen und politischen Systems. Von daher ist naheliegend, dass ein politischer Systembruch, wie ihn die Staaten Ostmitteleuropas 1989 erlebten, auch zu wesentlichen Veränderungen in der Schule führt. Vor diesem Hintergrund wollen wir im Rahmen des Workshops den Zusammenhang zwischen der politischen Zäsur von 1989 und dem Wandel des Schulsystems in den Staaten Ostmitteleuropas studieren. Gut 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wollen wir eine vorläufige Bilanz über Veränderungen in Schulsystemen ziehen und neue Perspektiven suchen.

1. 3.–11. 4. 2021

Anmeldung zum Workshop

18. 4. 2021

Information über Annahme

10.–11. 6. 2021

Termin des Worhops

Weitere Infromationen:
  • Workshopsprache ist Deutsch
  • Es werden keine Anmeldegebühren für die Teilnahme am Workshop erhoben.
  • Auch Personen, die keinen eigenen Beitrag anbieten wollen, sind zur Teilnahme am Workshop herzlich eingeladen.
  • Die Zugansdaten erhalten die Teilnehmen/innen erst nach der Anmeldung zum Workshop.
  • Fragen zum Workshop können Sie gerne an Wilfried Göttlicher (goettlicher@ped.muni.cz) richten.

Anmeldung zum Workshop

Link zum Beitreten des Workshops


V moderní době jsou školy většinou řízeny státem. Mezi základní funkce školy patří integrace žáků a žákyň do existující společnosti a legitimizace stávajícího sociálního a politického systému. Je tedy zřejmé, že politický zlom v systému, jako je ten, který se odehrál v zemích východní a střední Evropy v roce 1989, vede k významným změnám také ve školách. Na pozadí zmíněných událostí chceme v rámci workshopu sledovat souvislost mezi politickým převratem roku 1989 a změnou školského systému v zemích střední a východní Evropy. Celých 30 let po pádu železné opony budeme bilancovat změny ve školských systémech a hledat nové perspektivy.

1. 3.–11. 4. 2021

Přihlášení

18. 4. 2021

Informace o přijetí

10.–11. 6. 2021

Termín konání

Další informace:
  • Jednací jazyk workshopu je němčina.
  • Účast na konferenci není zpoplatněna.
  • K účasti na workshopu jsou zváni i účastníci bez příspěvku.
  • Přístupové údaje na online Workshop obdrží účastníci až po přihlášení.
  • S otázkami ohledně workshopu se obracejte na Wilfrieda Göttlichera (goettlicher@ped.muni.cz) 

Přihlášení na workshop


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info