Kapitoly v odborných knihách

2022

 • Budínová, I., & Janík, T. (2022). Jasnost a strukturovanost jako odpověď na problém snížené kognitivní efektivity: sčítání přirozených čísel s přechodem přes desítku. In T. Janík, J. Slavík, & T. Češková (Eds.), Produktivní kultura vyučování a učení v didaktických kazuistikách (s. 29–52). Masarykova univerzita.
 • Janík, T., & Minaříková, E. (2022). School in the Czech Republic: Three decades after the fall of communism. In M. Harring, C. Rohlfs, & M. Gläser-Zikuda (Eds.), Handbuch Schulpädagogik (s. 271–281). Waxmann.

2021

 • Göttlicher, W. (2021). Die langen 1950er-Jahre und ihre Fibeln. Österreichische Gesellschafts- und Kulturgeschichte im Spiegel von Erstlesebüchern (The primers of the long 1950s. Austrian social and cultural history mirrored in first reader books). In S. Blumesberger, W. Kriegleder, & E. Seibert (Eds.), Kinderliteratur als kulturelles Gedächtnis. Beiträge zur historischen Schulbuch-, Kinder- und Jugendliteraturforschung II. (s. 307–330). Praesens Verlag.
 • Janík, T., & Janíková, M. (2021). Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen für das Schulsystem Tschechiens. In H. Schluss, H. Holzapfel, Ch. Andersen & H. Ganser (Eds.), Der Fall des Eisernen Vorhangs 1989 und die Folgen - Europäische pädagogische Perspektiven (s. 113–123). Münster/Wien: LIT Verlag.

2019

 • Černá, M. (2019). Conclusion: Lessons Learnt from Research-based Approaches. In T. Janík, M. I. Dalehefte, &  S. Zehetmeier (Hrsg.), Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education (s. 171-180). Münster/New York: Waxmann.
 • Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. (2019). Introduction: On Research-based Teacher Education. In T. Janík, M. I. Dalehefte, &  S. Zehetmeier (Hrsg.), Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education (s. 7-16). Münster/New York: Waxmann.
 • Janík., T., Slavík, J., Najvar, P., Janíková, M., & Rusek, M. (2019). 3A Content-Focused Approach for Improving Instruction: Developing and Sharing Knowledge in Professional Communities. In T. Janík, M. I. Dalehefte, &  S. Zehetmeier (Hrsg.), Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education (s. 55-76). Münster/New York: Waxmann.
 • Minaříková, E., Janík, M., & Píšová, M. (2019). Videoclubs as a Form of Professional Development: The Research-based Benefits and the Experience-based Pitfalls. In T. Janík, M. I. Dalehefte, &  S. Zehetmeier (Hrsg.), Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education (s. 153-170). Münster/New York: Waxmann.
 • Schwarzl, L., Vetter, E. & Janík. T. (2019). Schools as Linguistic Space: Multilingual Realities at Schools in Vienna and Brno. In A. Kostoulas. Challenging Boundaries in Language Education (s. 221-228). Cham (Switzerland): Springer.
 • Vetter, E., & Janík, M. (2019). Menschenrechte versus Effizienz? - Spannungsfelder der Schulsprachenpolitik. In P. Herdina, E. Allgäuer-Hackel, E. Malzer Papp. Mehrsprachensensible? Monilinguale Sprachenpolitik trifft auf mehrsprachige Praxis/Multilingual sensibility? - Monolingual policies meet multilingual practice (s. 125-138). Innsbruck: Innsbruck university press.
 • Janík, T., & Minaříková, E. (2019). School in the Czech Republic. In M. Harring, C. Rohlfs, & M. Gläser-Zikuda, Handbuch Schulpädagogik (s. 261–270). Münster: Waxmann/UTB.

2018

Janík, T., Pešková, K., & Janko, T. (2018). Zur Implementierung der Curriculumreform in der Tschechischen Republik. Schwab, S., Tafner, G., Luttenberger, S., Knauder, H., & Reisinger, M. Von der Wissenschaft in die Praxis? Zum Verhältnis von Forschung und Praxis in der Bildungsforschung (s. 211–227). Waxmann Verlag.

2017

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Uličná, K. (2017). Kazuistiky v transdidaktickém přístupu. In J. Slavík, J. Stará, K. Uličná, & P. Najvar, Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání (s. 11–46). Brno: Masarykova univerzita.

2016

Janík, T. (2016). Škola na kruhovém objezdu, aneb když se to vezme kolem a kolem. In M. Strouhal & S. Štech (Eds.), Vzdělání a dnešek. Pedagogické, filosofické, historické a sociální souvislosti (s. 163–178). Praha: Karolinum.

Janík, T., Mužík, V., & Vlček, P. (2016). Implementace kurikulární reformy v České republice: obecné problémy konkretizované pohledem na kurikulum tělesné výchovy. In Š. Porubský, et al., Premeny školského kurikula: slovenská a česká skúsenosť (s. 131–141). Banská Bystrica: Belianum.

Minaříková, E., Píšová, M., & Janík, T. (2016). Using VideoWeb in EFL teacher education: Do the benefits differ for teachers with and without previous teaching experience? In P. Haworth & C. Craig et al., Career Trajectories of English Language Teachers (s. 129–140). Oxford: Symposium Books.

2015

Janík, T. (2015). Mezinárodně srovnávací výzkumy vyučování a učení ve školních třídách a didaktika. In D. Greger et al., Srovnávací pedagogika: proměny a výzvy (s. 119–136). Praha: Karolinum.

Minaříková, E., Píšová, M., & Janík, T. (2015). Using video in teacher Education: An example from the Czech Republic. In L. Orland-Barak, & Ch. J. Craig et al., International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part B) (s. 379–400). Bingley: Emerald. 65

Tůma, F. (2015). Using conversation analysis in classroom interaction research. In M. Černá, J. Ivanová, & Š. Ježková et al., Learner corpora and English acquisition. A collection of studies (s. 163–171). Pardubice: Univerzita Pardubice.

2014

Janík, T., Najvarová, V., & Janík, M. (2014). Zum Einsatz didaktischer Medien und Mittel: Ergebnisse einer videobasierten Studie. In P. Knecht, E. Matthes, S. Schütze, & B. Aamotsbakken et al., Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (s. 289–302). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Janko, T., & Knecht, P. (2014). Visuals in Geography Textbooks: Increasing the Reliability of a Research Instrument. In P. Knecht, E. Matthes, S. Schütze, & B. Aamotsbakken et al., Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (s. 227–240). Bad Heilbrunn: Julius Klinghardt.

Pešková, K. (2014). Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. In P. Knecht, E. Matthes, S. Schütze, & B. Aamotsbakken et al., Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung (s. 241–253). Bad Heilbrunn: Julius Klinghardt.

2013

Janík, T., Minaříková, E., & Najvar, P. (2013). Der Einsatz von Videotechnik in der Lehrerbildung: Eine Übersicht leitender Ansätze. In U. Riegel & K. Macha et al., Videobasierte Kompetenzforschung in den Fachdidaktiken (s. 63–78). Münster: Waxmann.

2011

Janík, T. (2011). Příběh české kurikulární reformy. In O. Kaščák & B. Pupala (Eds.), Školy v prúde reforiem (s. 49–84). Bratislava: Renesans.

Najvarová, V., Najvar, P., & Janík, T. (2011). Procesy výuky a příležitosti k učení na 1. a 2. stupni. In E. Walterová et al., Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 137–161). Praha: Karolinum.

Knecht, P. (2011). Kontinuita kurikula mezi 1. a 2. stupněm v české ZŠ: pohledy do RVP ZV a žákovských sešitů. In E. Walterová (Ed.), Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 103–136). Praha: Karolinum.

Němec, J., & Vlčková, K. (2011). Vnímání sociálního klimatu školy žáky: srovnání 1. a 2. stupně základní školy. In E. Walterová (Ed.), Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň (s. 162–196). Praha: Karolinum.

2009

Maňák, J. (2009). Vzdělávání ve společnosti vědění. In T. Janík, & V. Švec et al., K perspektivám školního vzdělávání (s. 11–20). Brno: Paido.

Janík, T., & Janíková, M. (2009). Akční výzkum: výzkum prováděný učitelem. In Š. Švec et al., Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu (s. 255–265). Brno: Paido.

Janíková, M., & Janík, T. (2009). Videostudie v edukačním výzkumu. In Š. Švec et al., Metodologie věd o výchově: Kvantitativně-scientistické a kvalitativně-humanitní přístupy v edukačním výzkumu (s. 101–111). Brno: Paido.

2007

Miková, M., & Janík, T. (2007). Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat. In R. Švaříček, & K. Šeďová et al., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (s. 192–201). Praha: Portál.

2006

Janík, T., & Najvarová, V. (2006). Problémy školního vzdělávání ve světle výzkumů TIMSS a PISA (porovnání situace v České republice a v Německu). In D. Greger, & V. Ježková et al., Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace (s. 102–123). Praha: Karolinum.

Knecht, P. (2006). How Czech pupils assess geography textbooks. In D. Schmeinck et al., Research on Learning and Teaching in Primary Geography (s. 129–147). Karlsruhe: Pädagogische Hochschule.

2004

Janík, T. (2004). Die Europäische Dimension in der tschechischen Schule. In R. Seebauer et al., Europäische Dimension neu denken (pp. 151–162). Wien: Mandelbaum. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info