Spolupráce mezi obory a profesemi

Spolupráce se Simulačním centrem Lékařské fakulty MU

Významným impulzem pro mezioborovou spolupráci bylo otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) na podzim 2020. SIMU má sloužit pro vzdělávání budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesionálů. Počátkem roku 2021 byla navázána spolupráce s ředitelem SIMU - prof. MUDr. Petrem Štouračem, Ph.D., přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno. Je zřejmé, že pro úspěšné fungování SIMU ve vzdělávání je žádoucí spolupráce odborníků z více oborů – vzdělavatelů budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí, kteří zpracovávají kurikulum předmětů založené na simulacích, odborníků (techniků) zajišťujících provoz simulátorů i odborníků na pedagogické využití simulací (např. při vytváření kurikul příslušných vysokoškolských předmětů a rozvíjení odpovídající didaktiky).

Spolupráce Institutu a SIMU může zahrnovat oblast pedagogickou i výzkumnou, přičemž její rozsah je závislý na kapacitních možnostech obou pracovišť. Pro počáteční období spolupráce jsme se dohodli na konzultování disertačních prací doktorandů z pracoviště prof. Štourače, které směřují k využití simulátorů ve výuce. Za perspektivní považujeme např. společné mezioborové výzkumné a rozvojové projekty vč. doktorských a postdoktorandských.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info