Spolupráce mezi obory a profesemi

Významným impulzem pro mezioborovou spolupráci bylo otevření Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) na podzim 2020. SIMU má sloužit pro vzdělávání budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesionálů. Počátkem roku 2021 byla navázána spolupráce s ředitelem SIMU - prof. MUDr. Petrem Štouračem, Ph.D., přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno. Je zřejmé, že pro úspěšné fungování SIMU ve vzdělávání je žádoucí spolupráce odborníků z více oborů – vzdělavatelů budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí, kteří zpracovávají kurikulum předmětů založené na simulacích, odborníků (techniků) zajišťujících provoz simulátorů i odborníků na pedagogické využití simulací (např. při vytváření kurikul příslušných vysokoškolských předmětů a rozvíjení odpovídající didaktiky).

Spolupráce Institutu a SIMU může zahrnovat oblast pedagogickou i výzkumnou, přičemž její rozsah je závislý na kapacitních možnostech obou pracovišť. Pro počáteční období spolupráce jsme se dohodli na konzultování disertačních prací doktorandů z pracoviště prof. Štourače, které směřují k využití simulátorů ve výuce. Za perspektivní považujeme např. společné mezioborové výzkumné a rozvojové projekty vč. doktorských a postdoktorandských.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info