Vznik a historie

 • 2020

  Institut řeší ve spolupráci s Pedagogickou fakultou ZČU v Plzni projekt GA ČR zaměřený na proměny kultury vyučování a učení ve školách.

 • 2019

  Tomáš Janík získává pozvání k hostující profesuře (Wippermann-Fellowship) na Stiftung Universität Hildesheim a rozvíjí zde další spolupráci ve výzkumu vzdělávání.

  Ve spolupráci s Pedagogickou fakultu JU v Českých Budějovicích získává Institut projekt TA ČR, jehož cílem je vytvořit Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku.

 • 2018

  Se zjištěními o profesní situaci začínajících učitelů v českých školách se Institut dostává do nejsledovanějších médií u nás a zapojuje se do aktivit projektu SYPO, jehož ambicí je vytvořit systém podpory profesního rozvoje učitelů.

 • 2017

  Pod vedením Jana Slavíka vzniká kolektivní monografie Transdisciplinární didaktika.

  Institut prochází hodnocením svého patnáctiletého působení a směřuje k rozvinutí svého výzkumného programu pro další období.

 • 2016

  Tomáš Janík je přizván do poradního týmu ministryně školství a podílí se na aktivitách spojených s podporou učitelství.

  Institut získává podporu GA ČR na výzkum založený na metodě eye trackingu a směřuje k nové profilaci ve výzkumu učitele.

 • 2015

  Pod editorstvím Ivy Stuchlíkové a Tomáše Janíka se Institut v gesci pracovních skupin Akreditační komise podílí na přípravě monografie Oborové didaktiky.

  Nově získaný projekt GA ČR umožnuje Institutu pokračovat ve výzkumu učitelů (tentokrát začínajících).

 • 2014

  Je spuštěn vzdělávací portál pro učitele a vzdělavatele učitelů Didactica viva.

 • 2013

  Novým výzkumným tématem se zázemím v projektu GA ČR se stává profesní vidění učitelů.

  Vychází kolektivní monografie Kvalita (ve) vzdělávání.

 • 2012

  Institut se stává součástí Centra výzkumných institutů a doktorských studií a přesouvá se do moderních prostor nové budovy.

 • 2011

  Díky novému projektu GA ČR zahajuje Institut pod vedením Michaely Píšové výzkum učitelské expertnosti.

 • 2010

  Centrum je v rámci širší koncepce podpory výzkumu na PdF MU transformováno do Institutu výzkumu školního vzdělávání.

  Výzkum kurikula a výzkum výuky se propojují při řešení projektu GA ČR zaměřeného na kvalitu (ve) vzdělávání.

 • 2009

  V nakladatelství Waxmann vychází kniha Power of Video Studies, která zúročuje zahraniční spolupráci ve výzkumu vyučování a učení.

  Centrum je Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze osloveno s nabídkou realizace plošného výzkumu kurikulární reformy.

 • 2008

  Vedoucím Centra se stává Tomáš Janík, zakotvuje jeho vyzkumný program do širší fakultní koncepce a posiluje mezinárodní kontakty.

 • 2006

  Pod řešitelstvím UVRV PedF UK se pracoviště zapojuje do projektu MŠMT Centrum základního výzkumu školního vzdělávání a vedle výzkumu kurikula zahajuje výzkumný program v oblasti vyučování a učení (videostudie).

  Získaný projekt GA ČR zaměřený na didaktické znalosti obsahu zahajuje výzkumný program v oblasti učitelské profesionalizace.

 • 2005

  Centrum získává první projekt GA ČR a pod vedením Josefa Maňáka zahajuje výzkumný program v oblasti kurikula.

 • 2003

  Na PdF MU je zřízeno Centrum pedagogického výzkumu, jeho vedením je pověřen Josef Maňák, dále zde působí Vlastimil Švec a Tomáš Janík.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info