Odborné knihy

2021

Koubek, P. (2021). Subjektivní teorie a jednání učitelů. Vícečetná případová studie v kontextu profesního rozvoje učitelů. Brno: Masarykova univerzita.

2020

Janík, T. et al. (2020). Mýty – omyly – nepravdy: O „chibách“ ve vzdělávání a pedagogice. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Porubský, Š., Chrappán, M., Kuszak, K., Walterová, E., Bencze, R., Sadowska, K., Klysz-sokalska, N., Bojarczuk-Tüncer, A., Dundálková, K., Tupý, J., Kosová, B., & Fridrichová, P. (2020). Curriculum changes in Visegrád four: three decades after the fall of communism. Münster: Waxmann.

2019

Janík, T., Dalehefte, I. M., & Zehetmeier, S. (Hrsg.) (2019). Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education. Münster/New York: Waxmann.

Švec, V. (2019). Profesionální pomáhání. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T. (2019). Nedělní pedagogické krasořeči: O obratech a vyvažování ve výchově a vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita.

2018

Tupý, J. (2018). Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Masarykova univerzita.

2017

Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita.

Hanušová, S., Píšová, M., Kohoutek, T., Minaříková, E., Janík, M., Janík, T., Uličná, K., Ježek, S. (2017). Chtějí zůstat nebo odejít? Začínající učitelé v českých základních školách. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, M. (2017). Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího jazyka. Brno: Masarykova univerzita.

Jašková, J. (2017). Didaktické znalosti obsahu u vysokoškolských učitelů odborného anglického jazyka. Vnímání profesních počátků v retrospektivě. Brno: Masarykova univerzita.

2016

Janík, T. (2016). Aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich in der Tschechischen Republik: Curriculum – Unterricht – Lehrerbildung. Münster: Waxmann.

Janík, T., Minaříková, E., Píšová, M., Uličná, K. & Janík, M. (2016). Profesní vidění učitelů a jeho rozvíjení prostřednictvím videoklubů. Brno: Masarykova univerzita.

2015

Stuchlíková, I., Janík, T., Beneš, Z., Bílek, M., Brücknerová, K., Černochová, M. ... Žák, V. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

Kašparová, V., Holečková, A., Hučín, J., Janík, T., Najvar, P., Píšová, M., Potužníková, E., Soukup, P., & Ševců, M. (2015). Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. Praha: ČŠI.

Greger, D., Dvořák, D., Janík, T., Průcha, J., Rabušicová, M., Spilková, V., Starý, K., ... Walterová, E. (2015). Srovnávací pedagogika. Praha: Karolinum.

2014

Vlčková, K., Pešková, K., Kostková, K., Janík, M., & Švejdíková, K. (2014). Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita.

Knecht, P. (2014). Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno: Masarykova univerzita.

Jireček, M. (2014). Vývoj vyučovacího předmětu dějepis v letech 1918–2013. Brno: Masarykova univerzita.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., ... Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

2013

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). Brno: Masarykova univerzita.

2012

Pešková, K. (2012). Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. Brno: Masarykova univerzita.

Janko, T. (2012). Nonverbální prvky v učebnicích zeměpisu jako nástroj didaktické transformace. Brno: Masarykova univerzita.

2011

Janík, T., Minaříková, E., Haláková, Z., Kostková, K., Kubiatko, M., Píšová, M., ... Valkounová, E. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska, aplikace, výzkum. Brno: Paido.

Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlček, P. (2011). Kvalita školy a kurikula: od expertního šetření ke standardu kvality. Praha: NÚV.

Janík, T., Slavík, J., Najvar, P. Hajdušková, L., Hesová, A., Lukavský, J., Minaříková, E., Píšová, M., & Švecová, Z. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., Lukavský, J., Najvar, P., Najvarová, V., Maňák, J., Pavlas, T., Slavík, J., Spurná, M., Stehlíková, N., Škoda, J., & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Najvar, P., Najvarová, V., Janík, T. & Šebestová, S. (2011). Videostudie v pedagogickém výzkumu. Brno: Paido.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

2010

Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Janík, T., Knecht, P., Najvar, P., Pavlas, T., Slavík, J., & Solnička, D. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze.

Vlček, P. & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických. Brno: Paido.

Najvar, P. (2010). Raná výuka cizích jazyků v České republice na konci 20. století. Brno: Paido.

Schmeinck, D., Knecht, P., Kosack, W., Lambrinos, N., Musumeci, M., & Gatt, S. (2010). Through the Eyes of Children. The Implementation of a European Dimension by Peer Learning in Primary School. Berlin: MBV Berlin.

2009

Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Brno: Paido.

Janíková, M., Vlčková, K., Doulík, P., Chvál, M., Janík, T., Jelemenská, P., Maňák, J., Starý, K., & Škoda, J. (2009). Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody. Brno: Paido.

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T., Seidel, T., Najvar, P., Roth, K. J., Clarke, D., Mitchell, C., ... Šebestová, S. (2009). The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. Münster: Waxmann.

Janík, T., Janíková, M., Janko, T., Knecht, P., Najvar, P., Najvarová, V., Šebestová, S., & Vlčková, K. (2009). Kurikulum, výuka, školní klima, učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: Masarykova univerzita.

2008

Maňák, J., Janík, T., & Švec, V. (2008). Kurikulum v současné škole. Brno: Paido.

Ježková, V., Von Kopp, B., & Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu. Praha: Karolinum.

2007

Vlčková, K. (2007). Strategie učení cizímu jazyku. Brno: Paido.

2006

Janík, T. & Miková, M. (2006). Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamu. Brno: Paido.

2005

Maňák, J., Švec, V., & Švec, Š. (Ed.). (2005). Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido.

Švec, V. (2005). Pedagogické znalosti učitele. Teorie a praxe. Praha: ASPI.Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

2004

Maňák, J., Švec, V., Janík, T. & Němec, J. (2004). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

2003

Maňák, J. (2003). Nárys didaktiky. Brno: Masarykova univerzita.

Maňák, J. & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.

Švec, V. (2003). Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy. Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno: Konvoj

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info