Editorství sborníků

2018

 • Janík, T. (2018). Institut výzkumu školního vzdělávání 2003–2017. Brno: Masarykova univerzita.

2014

 • Knecht, P., Matthes, E., Schütze, S., & Aamotsbakken, B. (Eds.). (2014). Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung/Methodology and Methods of Research on Textbooks and Educational Media. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 • Janík, T., Slavík, J., Lokajíčková, V. et al. (2014). Školní vzdělávání: Učitel – vyučování, žák – učení. Brno: Masarykova univerzita.
 • Pešková, K. et al. (2014). Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita.

2013

 • Janík, T., Pešková, K. et al. (2013). Školní vzdělávání: od podmínek k výsledkům. Brno: Masarykova univerzita.

2012

 • Janík, T., Pešková, K. et al. (2012). Školní vzdělávání: podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky. Brno: Masarykova univerzita.

2011

 • Janík, T., Najvar, P., Kubiatko, M. et al. (2011). Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno: Masarykova univerzita.
 • T. Janík, P. Knecht, & S. Šebestová (Eds.). (2011). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu 2011. Brno: Masarykova univerzita.

2010

 • Janík, T., Knecht, P., Najvar, P. et al. (2010). Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula. Brno: Paido.
 • Janík, T., & Knecht, P. (Ed.). (2010). New Pathways in the Professional Development of Teachers. Wien, Münster: LIT Verlag.

2009

 • Janík, T., Švec, V. et al. (2009). K perspektivám školního vzdělávání. Brno: Paido. Janík, T. et al. (2009). Možnosti rozvíjení didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Brno: Paido.
 • Najvarová, V., & Šebestová, S. (Eds.). (2009). Kurikulum a výuka v proměnách školy. Brno: Masarykova univerzita.

2008

 • Najvarová, V., Janík, T., & Knecht, P. (Eds.). (2008). Kurikulum a učebnice. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janko, T., & Knecht, P. (2008). Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu.Brno: Masarykova univerzita.
 • Knecht, P., & Janík, T. et al. (2008). Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. Brno: Paido.
 • Janík, T. et al. (2008). Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido.

2007

 • Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2007). Absolvent základní školy. Brno: Masarykova univerzita.
 • Janík, T., Knecht, P., & Najvarová, V. (Eds.). (2007). Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula.Brno: Paido.
 • Maňák, J., & Knecht, P. (Eds.). (2007). Hodnocení učebnic. Brno: Paido.
 • Janík, T. et al. (2007). Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu?Brno: Paido.

2006

 • Maňák, J., & Klapko, D. (Eds.). (2006). Učebnice pod lupou. Brno: Paido.
 • Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2006). Problémy kurikla základní školy. Brno: Masarykova univerzita.
 • Mužík, V, Janík, T., & Wagner, R. (Eds.). (2006). Neue Herausforderungen im Gesundheits-bereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: Masarykova univerzita.
 • Knecht, P. (Ed). (2006). Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno: Masarykova univerzita.
 • Hanušová, S., & Najvar, P. (Eds.). (2006). Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita.

2005

 • Maňák, J., & Janík, T. (Eds.). (2005). Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita.
 • Švec, V. (Ed.). (2005). Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem. Brno: Paido.
 • Janík, T., & Havel, J. (Eds.). (2005). Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno: Masarykova univerzita.

2004

 • Janík, T., Mužík, V., & Šimoník, O. (Eds.). (2004). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita.
 • Havel, J., & Janík, T. (Eds.). (2004). Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů. Brno: Masarykova univerzita

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info