Editorství monočísel časopisů

2023

 • Janík, T., Slavík, J., & Stuchlíková, I. (2023). Didaktika mezi teorií, kurikulem a učitelskou praxí. Pedagogika, 73(2).

2022

 • Procházková, I., & Minaříková, E. (2022). Pedagogické vzdělávání vysokoškolských vyučujících: Rodící se tradice? Pedagogická orientace, 32(3).

2021

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 3/2021: “Language of Reflection – Reflection of Language” in Foreign Language Teacher Education. editoři: Manuela Wipperfürth, Miroslav Janík

2019

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 1/2019, Proměny pomáhajících profesí a profesní přípravy, editoři: Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vlastimil Švec

2018

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 1/2018, Kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu, editoři: Štefan Porubský a Karolína Pešková.

2017

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 3/2017, Multilingualism and Languages in Education, editoři: Eva Vetter, Miroslav Janík, Karolína Pešková

2016

 • Tematické číslo časopisu Pedagogika 4/2016, Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v teoretické a výzkumné reflexi, editoři: Vladimíra Spilková, Tomáš Janík.
 • Tematické číslo časopisu Orbis Scholae 2/2016, Kultury vyučování a učení v oborech školního vzdělávání, editoři: Jan Slavík, Petr Najvar.
 • Tematické číslo časopisu Pedagogická orientace 3/2016, Metodologie a metody pedagogického výzkumu na vzestupu, editoři: Petr Knecht, Kateřina Lojdová, Jana Majerčíková.

2015

 • Tematické číslo časopisu Pedagogická orientace 4/2015, Mezinárodní srovnávací výzkumy jako výzva pro..., editoři: Tomáš Janík, Eva Potužníková.
 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 2/2015, Striving for change: Video-based teacher education programmes and related research, editoři: Tomáš Janík, Eva Minaříková, Alexander Gröschner.

2014

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 3/2014, Standardy v učitelské profesi: cesta k profesionalismu?, editoři: Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková.

2013

 • Tematické číslo časopisu Pedagogická orientace 4/2013, K metodologickému standardu v pedagogice, editoři: Tomáš Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht.
 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 2/2013, Emotional aspects of learning and teaching, editoři: Michalea Gläser-Zikuda, Iva Stuchlíková, Tomáš Janík.

2012

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 3/2012, Kvalita ve vzdělávání, editoři: Tomáš Janík, Martin Chvál. Tematické číslo časopisu Pedagogická orientace 3/2012, Teorie a praxe v pedagogice, editoři: Tomáš Janík, Vlastimil Švec.

2011

 • Tematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2/2011, Oborové didaktiky: bilance a perspektivy, editoři: Iva Stuchlíková, Tomáš Janík.

2010

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 3/2010, Svět současné české školy, editoři: Eliška Walterová, Tomáš Janík, Věra Ježková.
 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 2/2010, Educational change in the global context, editoři: Petr Najvar, David Greger.

2009

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 2/2009, Studies on teaching and learning in different school subjects, editoři: Tomáš Janík, Pertti Kansanen.
 • Tematické číslo časopisu Pedagogika 2/2009, Kurikulum a oborové didaktiky, editoři: Jan Slavík, Tomáš Janík.
 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 1/2009, Sociální determinanty vzdělávání, editoři: Kateřina Vlčková, Jiří Němec.

2008

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 1/2008, Videostudie ve výzkumu vyučování a učení, editoři: Tomáš Janík, Petr Najvar.

2007

 • Tematické číslo časopisu Orbis scholae 1/2007, Kurikulum v proměnách školy, editoři: Josef Maňák, Tomáš Janík.

2006

 • Tematické číslo časopisu Pedagogika 1/2006, Příprava učitelů – proměny a naděje?, editor: Vlastimil Švec.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info