Konference

Workshop Politický přelom a proměna školského systému. Tři dekády po pádu železné opony: bilance a perspektivy

Symposium “Language of Reflection – Reflection of Language“ in Foreign Language Teacher Education (ve spolupráci s Universität Wien)
5.3.-6.3. 2021 Online.

SEME — série metodologických workshopů pro doktorandy 2016
leden, únor 2016, Brno

Workshop na téma formativního hodnocení žáků 
Dr. Nicole Wolf (Friedrich-Alexander Universität Erlangen Nürnberg, Lehrstuhl Schulpädagogik)
3. 12. 2014, Brno

Konference KUME 2014  a SKOLA 2014
20. 11. 2014, Brno

Workshop k metodologickým otázkám výzkumu kurikula (KUME 2014)
Mgr. Karolína Pešková, Ph.D., PhDr. Petr Vlček, Ph.D.
17. 4. 2014, Brno

Přednáška LehrerInnenprofessionalisierung / Kompetenzorientierung und Bildungsstandards
dr. Erika Keller (Univerzita Graz)
10. 12. 2013, Brno

Výzkum školního vzdělávání: vývoj - stav - perspektivy
19. 11. 2013, Brno

SKOLA 2012 (Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky)
25. 10. 2012, Brno

Nástroje pro monitoring a evaluaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání
11. 11. 2010, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Celofakultní mezioborová konference studentů doktorských studijních programů
29. 10. 2009, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Celofakultní konference studentů doktorských studijních programů PdF MU
30. 10. 2008, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Celofakultní mezioborové konference studentů doktorských studijních programů
29. 11. 2007, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů
30. 11. 2006, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info