Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum

IVŠV si klade za cíl podporovat výzkumnou činnost na PdF MU. Jednou z forem této podpory je organizování cyklu přednášek, v rámci kterého již od roku 2008 vystupují významní čeští i zahraniční odborníci, kteří představují témata z různých oblastí pedagogického výzkumu. V posledních letech je cyklus přednášek organizován ve spolupráci s brněnskou pobočkou České pedagogické společnosti.

28. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se koná dne 13. 12. 2016 ve 14:00 na PdF MU v prostorách galerie RUV (Poříčí 9, Suterén). Přednášku na téma Metoda orální historie ve výzkumu dějin soudobého školství (i digitálních technologií) přednesou doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D a Mgr. et Mgr. Michal Šimáně.       

27. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 30. 9. 2015 ve 14:00 na PdF MU v prostorách galerie RUV (Poříčí 9, Suterén). Přednášku na téma Historie maturitní zkoušky přednesl RNDr. Dag Hrubý.        

26. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 30. 9. 2015 ve 14:00 na PdF MU v prostorách galerie RUV (Poříčí 9, Suterén). Přednášku na téma Historie maturitní zkoušky přednesl RNDr. Dag Hrubý.        

25. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 10. 6. 2014 ve 14:00 v konferenční místnosti IVŠV. Přednášku na téma Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice přednesl PaedDr. Jan Tupý.       

24. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 4. 2. 2014 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky přednesl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.        

23. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 25. 2. 2013 v 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Učení digitální generace jako výzva pro pedagogický výzkum přednesl doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.   

22. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 25. 9. 2012 v 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Identita jako pole napětí a jeho výzkum přednesli Mgr. Radim Šíp, Ph.D., Mgr. Martina Hrdá a Bc. Barbora Krejčová.  

21. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 4. 5. 2012 v 10:30 v zasedací místnosti IVŠV PdF MU. Přednášku na téma Teacher education systems in Hungary přednesl dr. Ákos Gocsál.

20. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 13. 12. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti IVŠV PdF MU. Přednášku na téma Learning emotions in school: theoretical concepts, research results and implications for instructional interventions přednesla Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda.   

19. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 30. 11. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Mobbing a výzkum jeho výskytu mezi učiteli na základních školách přednesl doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.         

18. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 27. 4. 2011 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Modely multikulturní kompetence aneb cesta k efektivnější multikulturní edukaci přednesl Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.       

17. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 16. 2. 2011 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření přednesl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.       

16. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 13. 12. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti IVŠV PdF MU. Přednášku na téma Von der Normalschule zur Pädagogischen Hochschule přednesla doz. Dr. habil. et Mag. Renate Seebauer.  

15. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 8. 12. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Validizace slovenské verze dotazníku TES (Teacher Efficacy Scale) pro učitele přednesl prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.        

14. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 24. 11. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Sociální výzkumy a politika: teoretici a výzkumníci / politici a praktici přednesl doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.      

13. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 26. 10. 2010 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Budou se měnit rámcové vzdělávací programy? Představení modelu cyklických revizí kurikula přednesl Mgr. Tomáš Pavlas.     

12. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 26. 5. 2010 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Systematizace pedagogického poznání v Pedagogické encyklopedii přednesl prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.        

11. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 25. 2. 2010 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma PIACC: "Programme for International Assessment of Adult Competencies - koncepce a metodologie výzkumu kompetencí dospělých přednesla RNDr. Jana Straková, Ph.D. 

10. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 4. 11. 2009 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Sportovní trenér jako pedagog přednesl doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.        

9. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 21. 5. 2009 ve 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Prožitek a jeho zařazení do pedagogického diskurzu: výzva výzkumu přednesl doc. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 

8. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 18. 5. 2009 od 15:00 v prostorách CPV PdF MU. Přednášku na téma Emergent research methodologies: tools that serve our pedagogical goals přednesla Assoc. Prof. Dr Janinka Greenwood.         

7. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum Tiny Seidel na téma Teaching Effectiveness Research in the Past Decade se z důvodu nemoci nekonala.   

6. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 27. 10. 2008 v 14:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma European Research in Geogprahy Education: From where we know to what we know přednesla Dr. Daniela Schmeinck.        

5. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 5. 6. 2008 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Motor experience in the process of acquisition of language meaning přednesl prof. Rado Pišot (Slovinsko).  

4. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 29. 5. 2008 v 15:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Zařazování globálních dimenzí a trvalého rozvoje do kurikul evropských států přednesly Mgr. Majda Naji a dr. Natalija Komljancová (Slovinsko).  

3. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 13. 5. 2008 ve 12:30 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Využití indikátorů při hodnocení spravedlivosti vzdělávacích systémů přednesl PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF UK, Praha).      

2. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 10. 4. 2008 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Empirický výzkum vzdělávání v Německu: současný stav, strategické záměry a projekty přednesl doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. (PdF MU, Brno).   

1. přednáška z cyklu Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum se konala dne 13. 3. 2008 ve 13:00 v zasedací místnosti děkanátu PdF MU. Přednášku na téma Vytvorenie učebného prostredia a evaluácia výkonov: úlohy TIMSS z pohľadu výskumu didaktickej rekonštrukcie přednesla Mgr. Patricia Jelemenská, PhD. (Štátny pedagogický ústav, Bratislava).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info