Publications

Studie v časopisech

Pracovníci Institutu publikují v širším spektru mezinárodních (např. Journal of Curriculum Studies, Human Affairs) a domácích časopisů (např. Pedagogická orientace, Pedagogika, Orbis scholae, Studia paedagogica) určených pro vědeckou komunitu. Kromě toho směřují své výstupy také do časopisů určených pro praktiky (např. Komenský, Arnica).

Studie v časopisech

Odborné knihy

Odborné knihy představují významnou publikační platformu Institutu – od roku 2004 započal institut vést vlastní ediční řadu (Pedagogický výzkum v teorii a praxi) v nakladatelství Paido, která později přešla pod Nakladatelství Masarykovy univerzity. V tomto nakladatelství byla v roce 2013 otevřena další ediční řada s názvem Syntézy výzkumu vzdělávání. Některé své knihy vydávají pracovníci Institutu také v zahraničí, a to většinou v nakladatelství Waxmann.

Odborné knihy

Kapitoly v odborných knihách

Kapitoly v odborných knihách – zejména těch, které jsou iniciovány editory z jiných pracovišť vč. zahraničních – jsou dobrou příležitostí k prezentaci dílčí výsledků pro různé adresáty. Institut této příležitosti dle možností využívá.

Kapitoly v odborných knihách

Editorství sborníků

Institut se profiluje také v oblasti organizace odborného života na fakultě či i šířeji v ČR. Z mnoha akcí pořádaných Institutem byly vydány konferenční sborníky, popř. sborníky tematické.

Editorství sborníků

Editorství monočísel sborníků

Editování speciálních (tematických zaměřených) čísel odborných časopisů je příležitostí k nastolování aktuálních témata a k jejich zpracování za přispění autorů z ČR i ze zahraničí. Pracovníci Institutu za posledních 15 let připravili takových čísel celou řadu.

Editorství monočísel sborníků

Institut v médiích

Ambicí Institut je vstupovat s výzkumnými zjištěními do veřejné debaty o vzdělávání. K tomu slouží mediální prezentace a výstupy – také těch má Institut na svém kontě již odpovídající množství.

Institut v médiích

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info